FunCaB The role of Functional group interactions in mediating climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems

In many regions climate is predicted to become warmer and wetter, which will affect among others species composition, population dynamics and species interactions. FunCaB is a large-scale experiment in the western Norwegian fjord landscape, attempting to understand alpine biodiversity and carbon (C) dynamics under climate change.

Specifically, we will disentangle the roles of and interactions between characteristic and important alpine primary producers (graminoids, forbs, woody and non-vascular plants) and decomposer (bacteria vs. fungi) communities under climate change.

In 2009, 12 experimental grassland sites were established, in a climate grid where three levels of mean summer temperature (7.5, 9.5 and 11.5°C) were combined with four levels of mean annual precipitation (600, 1200, 200, 2700mm) levels. All other conditions, like bedrock type, slope and southward exposure were kept as constant as possible.diagramm_2

Inge Althuizen – PhD-student at the University of CO2 flux measurementBergen (2015 – now). 

I am Dutch, and so I have changed the flat “rather boring” scenery of the Netherlands for the beautiful fjordlands of Norway. Before I came to Norway I studied Biology in Nijmegen. I have a broad interest in ecological topics, but my main focus is on ecosystem processes, especially carbon cycling, and how they are effected by climate change. I enjoy outdoors activities, and I am always interested in trying new things to broaden my horizon.

John Guittar – PhD-student at the University of Michigan in USA (2010 – now). Jeg DSC01071er en amerikansk student som er interessert i etablering og struktur av økologiske samfunn. Jeg startet min PhD med å studere plantesamfunn, men da jeg lærte mer om økologiske prosesser og mønstre, begynte jeg å legge merke til de mikrobielle samfunnene – de viktige bakterier og sopp som lever i jord og bryter ned plantemateriale. Norge er et utrolig sted å jobbe – både biologisk og kulturelt – og jeg ser frem til min neste feltsesong.

Aud Halbritter – Postdoc at the University of Bergen (2014 – now).

I am both Aud_smallNorwegain and Swiss and this might be the reason why I like mountains so much. Since summer 2014, I work as a postdoc at the University of Bergen. I am interested in how alpine plant populations and communities respond to climate change. And in particular, I study changes in phenology and plant-pollinator interactions due to climate change in the Norwegian fjords. In my free time, I like to hike, padling in my kayak, reading and doing yoga.

Francesca Jaroszynska – PhD-student at the University of Bergen (2015 – now). Originally Scottish, I am now 11109556_973529149343981_1663412424083434308_nliving in Bergen, Norway, to study alpine plant interactions in the beautiful Norwegian mountains. My research interests lie in three main parts – 1. plant community dynamics, 2. using historic records (herbarium records and historic botanical surveys) to determine the magnitude and rate of change in the alpine, and 3. the role that herbivores play in plant communities. When I’m not in the field or office, then I’m running, climbing, biking, skiing, hiking or doing yoga. Anything that takes me into the mountains!

Kari Klanderud – Førsteamanuensis ved Norges miljø – og biovitenskapelige Universitetet i Ås. Jeg har vært med fra starten i 2008. Da brukte vi en hel sommer der viUnbenannt travet opp og ned fjellsider og inn og ut daler for å finne perfekte lokaliteter til dette prosjektet. Det ble mange turer og lange dager, og en uforglemmelig sommer i unik natur. Jeg er aller mest interessert i plantesamfunnene, og hvordan de ulike artene reagerer på klimaendringer i forhold til hverandre. Stort sett hver eneste sommer har jeg dermed ligget med nesen i vegetasjonsrutene for å registrere og følge med på hvordan hver eneste lille plante klarer seg. Jeg elsker de norske fjellene og trives veldig godt med å gjøre feltarbeid på alle de vakre SeedClim lokalitetene.

Siri Lie Olsen – . Jeg er født og oppvokst på Østlandet, men SeedClim har virkelig gitt Siri Lie Olsenmeg smaken på vestlandske fjell og fjorder. For et landskap! Jeg studerer hvordan klima i form av temperatur og nedbør påvirker samspillet mellom arter, med særlig fokus på konkurranseforholdet mellom gress og urter. Jeg har gjort SeedClim-feltarbeid hver sommer siden 2011, og jeg blir aldri lei av utsikten fra yndlingslokalitetene mine: Vikesland og Høgsete. Ellers har jeg en stor fascinasjon for sjeldne planter og bruker mye av fritiden min på «artsjakt».

Olav Skarpaas – master digger Olav

Richard Telford – Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Richard Telford er richard_hat_0professor i paleoøkologi, altså i fortidens økologi, og han er opptatt av å studere klimaendringene på lang tidsskala, helt siden siste istid. I SeedClim er han mest ‚tallknuser‘.

Joachim Töpper – . Opprinnelig fra Østerrike fulgte jeg i 2007 min daværende kjæreste, nå Kopi av Bilde 037kone, til Bergen der jeg ble involvert i SeedClim-prosjektet, først som feltassistent og siden som doktorgradsstudent. Hovedansvaret mitt i prosjektet er populasjonsbiologien til 2 veronika- og 2 fiolarter, men jeg har også jobbet mye med frøsåing/-etablering, frøbank og etablering av klimastasjonene. I fritiden er jeg opptatt av kampsport, klatring og mest av alt mine tre barn.

Vigdis Vandvik – Professor at the University of Bergen. Jeg er prosjektleder for SeedClim og har hatt ansvaret for prosjektet helt fra planleggingsfasen til siste slutt. Idéen om å bruke gradientene i de norske landskapene, fra øst til vest og lavland til fjell, til å sette opp et ‚nettverk‘ av stasjoner for å studere effekten av klima, og klimaendringer, fikk jeg mens jeg jobbet i Michigan i USA. Der er det helt flatt, så kontrasten til de varierte vestlandske landskapene var relativt slående. Jeg er interessert i hvordan klimaendringene vil påvirke plantesamfunn og artsmangfold i blomsterengene våre. Vil disse effektene variere fra fjell til lavland, og fra øst til vest? Hva er det som styrer endringene vi ser i naturen? Er det variasjon i frøspredning og spiring og dermed i om og hvordan nykommere etablerer seg i vegetasjonen, eller endringer i vekst og konkurranse mellom de voksne plantene? SeedClim har svart på mange spørsmål, men også pekt på nye mysterier. Jeg håper å kunne forske i norske blomsterenger i mange år framover!