FunCaB

I mange regioner er klimaet forventet å bli varmere og våtere, noe som vil påvirke blant annet artssammensetningen, populasjonsdynamikker og artsinteraksjoner. FunCab er et storskala eksperiment i det vestnorske fjordlandskapet som forsøker å forstå alpin biodiversitet og karbondynamikker (C) under klimaendringer.

Spesielt forsøker vi å skille rollene til og interaksjonene mellom samfunn av karakteristiske og viktige alpine primærprodusenter (graminoider, urter, forvedete arter og ikke-vaskulære arter) og nedbrytere (bakterier vs. sopp) under klimaendringer.

I 2009 ble 12 eksperimentelle studielokaliteter etablert i gressmarker Studielokalitetene ble satt opp i et klima-rutenett med tre nivåer av sommertemperatur (7.5, 9.5 og 11.5°C) kombinert med fire nivåer av gjennomsnittlig årsnedbør (600, 1200, 2200 og 2700 mm). Alle andre forhold, som berggrunn, helling og sørvending ble holdt så konstant som mulig.diagramm_2

 

 

Inge Althuizen – PhD-student ved Universitetet I Bergen (2015 – nå).

Jeg er nederlandsk og har byttet ut det flate og CO2 flux measurementganske kjedelige landskapet i Nederland med vakre fjordlandskapet i Norge. Før jeg kom til Norge studerte jeg biologi i Nijmegen. Jeg har en bred interesse innenfor økologiske temaer, men mitt hovedfokus er økosystemprosesser, spesielt karbonkretsløp, og hvordan de blir påvirket av klimaendringer. Jeg er glad i utendørsaktiviteter, og jeg er alltid interessert i å prøve nye ting for å utvide horisonten min.

John Guittar – PhD-student at the University of Michigan in USA (2010 – now).

Jeg er en amerikansk student som er DSC01071interessert i etablering og struktur av økologiske samfunn. Jeg startet min PhD med å studere plantesamfunn, men da jeg lærte mer om økologiske prosesser og mønstre, begynte jeg å legge merke til de mikrobielle samfunnene – de viktige bakterier og sopp som lever i jord og bryter ned plantemateriale. Norge er et utrolig sted å jobbe – både biologisk og kulturelt – og jeg ser frem til min neste feltsesong.

Aud Halbritter – Postdoktor ved Universitetet I Bergen (2014 – nå).

Jeg er bade norsk og sveitsisk, så kanskje det Aud_smaller grunnen til at jeg liker fjell så godt. Siden 2014 har jeg arbeidet som postdoktor ved universitetet i Bergen. Jeg er interessert i hvordan alpine plantepopulasjoner og -samfunn responderer på klimaendringer. Spesielt studerer jeg endringer i fenologi og plante-pollinator interaksjoner som følge av klimaendringer i norske fjordlandskap. På fritiden liker jeg å gå på fjellet, padle i kajakken min, lese og gjøre yoga.

Francesca Jaroszynska – PhD-student ved Universitetet i Bergen (2015 – nå). 11109556_973529149343981_1663412424083434308_n

Opprinnelig fra Skottland, men bor nå i Bergen for å studere alpine planteinteraksjoner i de vakre norske fjellene. Forskningsinteressene mine kan deles inn i tre hoveddeler – 1. plantesamfunnsdynamikker, 2. bruke historiske datasamlinger (herbariumsamlinger og historiske botaniske undersøkelser) for å bestemme størrelsen og raten av endringer i fjellet, og 3. rollen planteetere spiller i plantesamfunn. Når jeg ikke er i felt eller på kontoret er jeg ute og løper, klatrer, sykler, går på ski, går på fjellet eller gjør yoga. Hva som helst som tar meg til fjellene!

 

Kari Klanderud – Førsteamanuensis ved Norges miljø – og biovitenskapelige Universitetet i Ås.

Jeg har vært med fra starten i 2008. Da Unbenanntbrukte vi en hel sommer der vi travet opp og ned fjellsider og inn og ut daler for å finne perfekte lokaliteter til dette prosjektet. Det ble mange turer og lange dager, og en uforglemmelig sommer i unik natur. Jeg er aller mest interessert i plantesamfunnene, og hvordan de ulike artene reagerer på klimaendringer i forhold til hverandre. Stort sett hver eneste sommer har jeg dermed ligget med nesen i vegetasjonsrutene for å registrere og følge med på hvordan hver eneste lille plante klarer seg. Jeg elsker de norske fjellene og trives veldig godt med å gjøre feltarbeid på alle de vakre SeedClim lokalitetene.

Siri Lie Olsen

Jeg er født og oppvokst på Østlandet, men Siri Lie OlsenSeedClim har virkelig gitt meg smaken på vestlandske fjell og fjorder. For et landskap! Jeg studerer hvordan klima i form av temperatur og nedbør påvirker samspillet mellom arter, med særlig fokus på konkurranseforholdet mellom gress og urter. Jeg har gjort SeedClim-feltarbeid hver sommer siden 2011, og jeg blir aldri lei av utsikten fra yndlingslokalitetene mine: Vikesland og Høgsete. Ellers har jeg en stor fascinasjon for sjeldne planter og bruker mye av fritiden min på «artsjakt».

Olav Skarpaas – master digger Olav

 

 

 

 

 

Richard Telford – Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.richard_hat_0

Richard Telford er professor i paleoøkologi, altså i fortidens økologi, og han er opptatt av å studere klimaendringene på lang tidsskala, helt siden siste istid. I SeedClim er han mest ‚tallknuser‘.

 

 

 

Joachim Töpper 

Opprinnelig fra Østerrike fulgte jeg i 2007 Kopi av Bilde 037min daværende kjæreste, nå kone, til Bergen der jeg ble involvert i SeedClim-prosjektet, først som feltassistent og siden som doktorgradsstudent. Hovedansvaret mitt i prosjektet er populasjonsbiologien til 2 veronika- og 2 fiolarter, men jeg har også jobbet mye med frøsåing/-etablering, frøbank og etablering av klimastasjonene. I fritiden er jeg opptatt av kampsport, klatring og mest av alt mine tre barn.

Vigdis Vandvik – Professor at the University of Bergen.

Jeg er prosjektleder for SeedClim og har hatt ansvaret for prosjektet helt fra planleggingsfasen til siste slutt. Idéen om å bruke gradientene i de norske landskapene, fra øst til vest og lavland til fjell, til å sette opp et ‚nettverk‘ av stasjoner for å studere effekten av klima, og klimaendringer, fikk jeg mens jeg jobbet i Michigan i USA. Der er det helt flatt, så kontrasten til de varierte vestlandske landskapene var relativt slående. Jeg er interessert i hvordan klimaendringene vil påvirke plantesamfunn og artsmangfold i blomsterengene våre. Vil disse effektene variere fra fjell til lavland, og fra øst til vest? Hva er det som styrer endringene vi ser i naturen? Er det variasjon i frøspredning og spiring og dermed i om og hvordan nykommere etablerer seg i vegetasjonen, eller endringer i vekst og konkurranse mellom de voksne plantene? SeedClim har svart på mange spørsmål, men også pekt på nye mysterier. Jeg håper å kunne forske i norske blomsterenger i mange år framover!